Organisatie

Samen in Nederland is een vrijwilligersorganisatie gericht op het verspoedigen van de integratie van statushouders via betrokkenheid op lokaal niveau.

Beloningsbeleid

Bestuurders

De bestuursleden van de stichting die het beleid bepalen werken op vrijwillige basis en mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.


Personeel

Personeel in loondienst zal betaald worden conform de CAO welzijn & maatschappelijke dienstverlening.

Het bestuur van de stichting

De statutaire bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter: Husam Eddin Tahan
Penningmeester: Rudainah Bayazid
Secretaris: Jacqueline Onderdijk
Algemeen bestuurslid: Vincent van Poortvliet

Locatie

Momenteel zijn we actief in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en omstreken, hier zijn we een eerste traject-periode gestart.