Onze missie

We hebben als doel vluchtelingen te begeleiden bij het vinden & uitvoeren van hun rol binnen de Nederlandse maatschappij, inclusief de daarbij horende verplichtingen.

De ideale combinatie

Na de aankomst in Nederland gaan de vluchtelingen een lange wachtperiode tegemoet. Hierin ontbreekt enige dagstructuur, wat verveling en negativiteit brengt voor de vluchtelingen. Deze periode kan tegenwoordig lopen tot ruim 15 maanden.

De tijd tussen het moment waarop de vluchtelingen te horen krijgen dat zij in Nederland mogen blijven en het moment waarop zij hun nieuwe toekomst op kunnen gaan bouwen, is de laatste periode aanzienlijk korter geworden.

Zodra een gemeente vluchtelingen toegewezen krijgt moeten er veel zaken geregeld worden. Er moet voor huisvesting gezorgd worden, een verbinding worden gemaakt tussen de vluchteling en de leefomgeving en mogelijkheden tot participatie, inburgering en loopbaan begeleiding worden gecreëerd. Dit vereist de nodige kennis en ervaring op het gebied van (re)integratie en met de vluchtelingencultuur.

Samen in Nederland heeft beiden aspecten en zet deze graag in om gemeenten bij te staan in de integratie van de vluchtelingen.

Veiligheid

Bij het vertrek uit eigen land verliest de vluchteling o.a. in bepaalde mate de sociale controle op normen en waarden. Door onze intensieve begeleiding middel een strakke gestructureerd begeleiding en activering, keert de sociale cohesie onder vluchtelingen terug. Dit is noodzakelijk om hun oorspronkelijke normen en waarden (die hoofdzakelijk gelijk zijn aan de Nederlandse) in stand te houden. Zo wordt voorkomen dat vluchtelingen geïsoleerd van de maatschappij raken. Deze isolatie zou ze een makkelijke prooi maken voor criminaliteit of extremisme. Door de vluchteling sociale houvast te bieden ontstaat er een weerbaarheid voor negatieve invloeden wat de samenleving veiliger maakt.