Wij begeleiden vluchtelingen naar een nieuw bestaan in de Nederlandse maatschappij.

Over onze missie

Wat doen wij?

Het begeleiden van vluchtelingen naar een zelfstandig bestaan in Nederland. Dit doen we door te informeren, assisteren en activeren.

Informeren

Informerende activiteiten zijn onder andere workshops en lezingen waarin we vluchtelingen het sociale contract van de Nederlandse samenleving bijbrengen. We bieden ze handvaten om zelfstandig deel te nemen aan die samenleving met als richtpunt volledige deelname.

Assisteren

Assisteren doen we in de vorm van het helpen invullen van documenten, het ondersteunen van gesprekken met bijvoorbeeld huisarts, docent of consultatiebureau.

Activeren

Activeren is het aanmoedigen van deelname aan de maatschappij. Dit geven we vorm door sociale activiteiten te organiseren. Twee-wekelijks is er een sociale avond waarbij vluchtelingen onder het genot van een bakje koffie met elkaar spreken. Ze wisselen ervaringen uit en leggen nieuwe banden. Daarnaast organiseren we ook begeleide excursies naar o.a. het Rijksmuseum en de biesbosch.

Andere diensten.

Naast de maatschappelijke begeleiding waar iedere vluchteling voor in aanmerking komt, bieden we andere diensten. Deze diensten zijn bedoelt als extra ondersteuning, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de vluchteling.

Gezinsbegeleiding

We zorgen dat vluchtelingsgezinnen zich niet binnenshuis gaan isoleren. Dit voorkomen we door sociale activiteiten op te zetten.

Steun ons

Om statushouders de juiste hulp en begeleiding te bieden heeft stichting Samen in Nederland veel hulp nodig. Steun ons

Het bestuur van de stichting

De statutaire bestuurssamenstelling is als volgt: